Reklame

Innsikt og analyse
Merkevarebygging
Merkevareforvaltning
Rådgivning
Kommunikasjonskonsept
Kampanjeutvikling

Å nå de unåelige og oppnå det uoppnåelige

Apriil Reklame er satt sammen av mennesker som står opp hver dag med ett mål for øyet - å finne de beste løsningene for merkevarene vi jobber med. I Bergen, Oslo og Stavanger sitter det mennesker med kompetanse innen strategi, konsept- og idéutvikling, design, digital markedsføring, sosiale medier og filmproduksjon.

Apriils historie startet samtidig som Norge stengte ned under Covid, og siden dag en har vi måttet finne nye, annerledes, smartere og bedre måter å gjøre ting. Derfor er vi rigget for en fremtid hvor endringene kommer stadig raskere, der vi må være i forkant og å tørre å utfordre det som var en etablert sannhet i går.

Innsikt og analyse
For å kunne treffe, påvirke og skape endring - må vi forstå. Dersom vi skal klare å plassere rett budskap, foran rett person, til rett tid – av rett grunn -  må vi forstå, ikke anta. Innsikt er statistikk, rapporter, testing og kundereise. Det er også forskning, samtaler, psykologi og samfunnsvitenskap. Aldri har det vært viktigere å forstå mennesker, samfunn, teknologi og fremtid.

Merkevarebygging, merkevareforvaltning og rådgiving
Vi bygger og bevarer merkevarer som beveger følelser, skaper vekst og driver frem endring. Sammen med våre kunder bygger og foredler vi merkevarer som skal bidra til å endre hverdagen til mennesker og påvirke verden rundt oss positivt. I Apriil har vi egne metodikker, både for å sikre riktig fundament før man gir liv til nye merkevarer, og å justere det etablerte for nye tider eller nye markeder.

Kommunikasjonskonsept
Et kommunikasjonskonsept skal gjøre det enklere å være markedsfører og merkevare. Vi bygger konsepter på toppen av forretningsmodeller, som gir merkevarer liv i kommunikasjon. Et kommunikasjonskonsept fra oss vil alltid baseres på strategiske valg, være slitesterkt og favne hele merkevarens kommunikasjonsbehov. En kommunikasjonsplattform som gir kampanjer, aktiviteter og kommunikasjon både internt og ut i markedet et fundament som man kan leke med, men som hele tiden viser hva man står for. 

Kampanjeutvikling
Vi jobber smart mellom strategi, kreativitet og teknologi for å sikre de beste løsningene for din merkevare. En reklamekampanje skal alltid påvirke følelser og skape effekt. Enten det er snakk om mindre kampanjer med taktiske mål, større kampanjer som skal bidra til økte markedsandeler eller økt kjennskap, en produktlansering - eller noe midt i mellom. Den kreative retningen i bunn vil alltid være triggeren til fart og resultater.

Les mer